Waar geloven wij in?
 
-In de vrijheid van elke mens
-In de waardigheid van elke persoon
-In het respecteren van de eigenheid van iedereen
-In het zelf kunnen veranderen van de eigen situatie en
verantwoordelijkheid nemen hiervoor
-In solidariteit en verbondenheid
-In het respecteren van het verschil
-In de ontplooiing van de menselijkheid,
zowel individueel als in groep
-In een stem geven aan hen die geen stem hebben
-In de helende kracht van mededogen voor jezelf en anderen
-In de sociale strijd om ongelijkheid en onderdrukking
op te heffen
-In steun geven aan elkaar waar nodig
-In verantwoordelijk zijn voor jezelf en voor diegene die
je nodig hebben.
-In de mogelijkheid van een betere wereld