Perspectief2020 is niet alleen een verandering in de manier van financiering maar ook een verandering in visie. Men wil de zorg vermaatschappelijken. Waar vroeger de 'opvoeder' het hele leven van de cliënt bepaalde, is het nu de bedoeling dat de cliënt zelf bepaalt, welke ondersteuning hij wil.
Wat is de rol van de begeleider in dit nieuwe systeem? Heeft hij/zij alleen uit te voeren wat anderen bepalen? Deze vorming wil een dialoog zijn waarin de nieuwe en oude visie naast elkaar worden gelegd. We bespreken samen wat de rol van de begeleider kan zijn in de nieuwe visie.

Met hoeveel deelnemers maximum?
15 deelnemers

Wanneer gaat het door?
Woensdag 9 maart van 9.30 tot 16.00 uur

Prijs: 
€50.00
Begeleiders: 
Datum: 
woensdag, maart 9, 2016