Naast de open vormingsdagen kan men als team ook apart deze vormingen volgen. Je kan kiezen voor een eendaagse algemene vorming of meerdaagse vormingen met thema’s die voor het team relevant zijn.

Het is ook mogelijk dat mensen met een beperking en hun begeleiders deze vormingen volgen. Er wordt dan een vorming op maat gemaakt en een prijs afgesproken.

Voor meer info:
danielwittock@hotmail.com
telefoon: 0495-67-72-27

Het doel is om verbinding te creëren met jezelf en de anderen, 
zodat je gelukkiger kan worden en kan bijdrage in het geluk van je omgeving.
Ik ben ervan overtuigd dat er veel pijn en verdriet kan worden vermeden als we op een andere manier leren communiceren, zowel met onszelf als met elkaar.
Eén van de methoden die deze belofte in zich draagt, is het model van Geweldloze Communicatie van Marchall Roosenberg. Daarom wil ik een groeigroep opstarten om deze visie en manier van communiceren door te geven.

Het doel van het burgerschapsmodel is het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Maar wat betekent dit begrip?
Kan men dit objectief meten of is het louter subjectief?
Hoe kan men dit concept gebruiken in de praktijk?
Naast een theoretisch uiteenzetting op basis van het onderzoek van Schalock en anderen, leren we werken met de POS –vragenlijst. We gaan deze methode gebruiken in een aantal praktische oefeningen waarin men zelf de schaal invult en die van een aantal cliënten die je begeleidt.

Perspectief2020 is niet alleen een verandering in de manier van financiering maar ook een verandering in visie. Men wil de zorg vermaatschappelijken. Waar vroeger de 'opvoeder' het hele leven van de cliënt bepaalde, is het nu de bedoeling dat de cliënt zelf bepaalt, welke ondersteuning hij wil.
Wat is de rol van de begeleider in dit nieuwe systeem? Heeft hij/zij alleen uit te voeren wat anderen bepalen? Deze vorming wil een dialoog zijn waarin de nieuwe en oude visie naast elkaar worden gelegd. We bespreken samen wat de rol van de begeleider kan zijn in de nieuwe visie.

Soms komen de waarden en dromen van de cliënt in botsing met die van familie, begeleiders of van de maatschappij. Waar vroeger de waarden en normen van begeleiders of familie dominant waren, spreekt men nu van een moreel dilemma: er is een conflict tussen de waarden van de betrokken partijen.
Hoe kan je als begeleider omgaan met dit soort van dilemma's?
We bekijken de methodiek van Eric Bosch en oefenen deze met voorbeelden vanuit de eigen praktijk.

Met hoeveel deelnemers maximum?
15 deelnemers

Begeleiders hebben nog veel vragen over het toepassen van het burgerschapsmodel. Het burgerschapsmodel is een relatief nieuw model dat langzaam zijn weg vindt in de begeleiding van mensen met een beperking. Deze vorming probeert een antwoord te bieden op de vele vragen die begeleiders hebben rond dit model. De theoretische aspecten worden afgewisseld met oefeningen. De nadruk ligt op een respectvolle manier van begeleiden die gericht is op het ondersteunen van de cliënten en hun sociaal netwerk in het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Iedereen heeft anderen nodig om te kunnen leven. Niemand is een eiland, ook mensen met een beperking niet. Het sociale netwerk speelt een belangrijke rol in hun leven. Perspectief2O20 wil een grotere rol geven aan familie, vrienden, buren en vrijwilligers in hun ondersteuning. Wat men het sociale netwerk noemt zou voor een deel de ondersteuning van 'professionals' moeten overnemen. Toch mag dit niet leiden tot een verschuiven van de verantwoordelijkheid naar ouders en familie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van professionals, ondersteuners én de maatschappij.

Hoe we kijken naar mensen met een mentale beperking heeft gevolgen op hoe wij met hen omgaan. Bekijken we hen als kinderen, mensen met een gebrek of gebrekkige mensen? Deze info-avond wil op een toegankelijke wijze ingaan op de visie die ten grondslag ligt aan Perspectief2020.

Wanneer gaat het door?
Donderdag 21 april 2016 van 19.00 tot 21.30

We nodigen mensen met een beperking, hun begeleiders en hun ondersteuners uit voor een dag om met elkaar te praten over Perspectief2020 op basis van het uitdaagboek van Durf2020. Wat zijn de sterke en minder sterke punten van Perspectief2020? Hoe kunnen cliënten, hun begeleiders en ondersteuners aan de slag met de 21 uitdagingen van het Uitdaagboek?

Wanneer gaat het door?
Donderdag 10 november 2016  van 9.30 tot 16.00 uur

Jo Vandeurzen, de minister van Welzijn heeft een plan gemaakt, Perspectief2020, dat heel wat veranderingen teweeg brengt in de ondersteuning van mensen met een beperking en de financiering daarvan. Op deze info-avond willen wij uitleggen wat de basisprincipes zijn van Perspectief2020.

Wanneer gaat het door?
Donderdag 17 maart 2016 van 19.00 tot 21.30

Subscribe to RSS - Vorming voor begeleiders en teams